World Languages

8th -

11thgrade

Image

Հայոց լեզու

61
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Ո՞րն է պարզ համառոտ նախադասություն:

  Ինձ չեն հասկանում:

  Աղջիկը վախից կանգ առավ:

  Մենք կապոցները վերցրինք:

  Բոլորը գլուխ էին պահում:

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Ո՞ր նախադասության մեջ բաղադրյալ ստորոգյալ կա:

  Եվ լույսը բացվեց, քարը պար եկավ:

  Տղան նրան միշտ տեսնում էր աղոթելիս:

  Սիրո հակառակն ամենևին էլ չսիրելը չէ:

  Լույսը ներս էր ընկնում առաստաղի ձվաձև անցքից:

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Ո՞ր նախադասության ընդգծված բառը ենթակա չէ:

  Սա արդեն խոցում էր նրա սիրտը:

  Հաճի մարը պահել էր հուզմունքը:

  Վեր բարձրացրեց խոնարհած գլուխը:

  Երկը ներկայացնում է պատերազմի դրվագներից մեկը:

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?