Čimbenici organizacije-Ponavljanje
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (18 questions)Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Čimbenici organizacije ili pretpostavke jesu:

  answer choices

  ljudi

  ciljevi

  djelatnosti

  pravila

  upravljanje

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Organizacijski ciljevi jesu:

  answer choices

  temeljni ciljevi

  parcijalni ciljevi

  učenički ciljevi

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ciljevi moraju biti:

  answer choices

  jasni

  ostvarljivi

  mjerljivi

  vremenski ograničeni

  neograničeni

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Prema svrhi djelatnosti razlikuju se:

  answer choices

  temeljne

  pomoćne

  sporedne

  kućne

  ne registrirane

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pravila mogu biti:

  answer choices

  pisana

  nepisana

  propisana

  ne propisana

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Svi članovi organizacije imaju jednak položaj u organizaciji:

  answer choices

  Točno

  Netočno

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Organizaciju može činiti pojedinac.

  answer choices

  Točno

  Netočno

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ovisno o pojavnom obliku imovine razlikuju se :

  answer choices

  materijalna imovina

  nematerijalna imovina

  financijska imovina

  potraživanja

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Prema vijeku trajanja imovinu dijelimo na:

  answer choices

  dugotrajnu imovinu

  kratkotrajnu imovinu

  dugoročne obveze

  kratkoročne obveze

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  S obzirom na prostor lokacija se dijeli na:

  answer choices

  mikrolokaciju

  makrolokaciju

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Čimbenici izbora lokacije jesu:

  answer choices

  postojeća infrastruktura

  razvojni čimbenici

  sporedni čimbenici

  ljudski potencijali

  infrastruktura

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ovisno o trajanju djelatnosti organizacija može biti:

  answer choices

  trajna

  privremena

  cjelovita

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Vanjski čimbenici jesu:

  answer choices

  institucionalni uvjeti

  integracijski procesi

  tržište

  razvoj znanosti

  razvoj tehnologije

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  U unutarnje čimbenike ubrajamo:

  answer choices

  ciljevi i strategija

  zadatci i tehnologija

  ljudski potencijali

  lokacija

  proizvodi i usluge

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unutarnji čimbenici međusobno su povezani

  answer choices

  točno

  netočno

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mjerljivost ciljeva ogleda se u mogućnosti

  answer choices

  planiranoga

  ostvarenoga

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pravilima organizacije utvrđeno je

  answer choices

  ustrojstvo

  struktura

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Upravna tijela određuju ciljeve i sredstva u organizaciji

  answer choices

  točno

  netočno

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game