Jednačine sa množenjem i deljenjem
3 hours ago
alenka62_37659
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (20 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Израчунај непознати чинилац. 5 · a = 35

  answer choices

  a=6

  a=7

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  x · 7 = 28

  х =

  Провера: · =

  answer choices

  х = 4

  Провера:4·7= 28

  х = 4

  Провера: 7·4= 28= 4

  x=5

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  9 · b = 72

  b =

  Провера:

  answer choices

  b = 8

  Провера:8x7=72

  b = 8

  Провера:9x8=72

  b = 8

  Провера:8x8=72

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Израчунај непознати чинилац ако је познати чинилац 3, а производ 27.

  answer choices

  х =8

  х =9

  х =7

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ако непознати број увећаш 4 пута, добићеш број 20. Израчунај непознати број.

  answer choices

  х =4

  х =6

  х =5

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ако број а помножиш са 6, добићеш производ 36. Израчунај непознати број.

  answer choices

  a =7

  a =6

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  У 8 редова је засађено по неколико стабала јеле.Укупно су засађене 72 јеле. Ако је у сваком реду засађен исти број јела, колико је јела засађено у сваком реду?

  answer choices

  Засађено је седам јела у сваком реду.

  Засађено је осам јела у сваком реду.

  Засађено је 9 јела у сваком реду.

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  У свакој од 8 кутија има једнак број кликера. Укупно је 64 кликера. Колико је кликера у једној кутији?

  answer choices

  У једној кутији је осам кликера.

  У једној кутији је девет кликера.

  У једној кутији је шест кликера.

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Трострука вредност неког броја има две десетице и и 7 јединица. Одреди тај број.

  answer choices

  То је број седам.

  То је број девет.

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Израчунај непознати дељеник.

  х : 3= 9

  х=

  answer choices

  х= 27

  х= 3

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ако непознати број умањиш 5 пута, добићеш број 6. Израчунај непознати број.

  answer choices

  х =35

  х =30

  х =25

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ако број а умањиш 6 пута, добићеш број 9. Израчунај непознати број.

  answer choices

  а=56

  а=54

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Количник је 7, а делилац 8. Израчунај дељеник.

  answer choices

  Дељеник је 54.

  Дељеник је 49.

  Дељеник је 56.

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Израчунај непознати делилац.

  42: х = 7

  х =

  answer choices

  х = 6

  х = 7

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Израчунај непознати делилац ако је дељеник 54, а количник 9.

  answer choices

  х =8

  х =6

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Дељеник је број 80, а количник број 8. Израчунај делилац.

  answer choices

  х = 8

  х = 10

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Којим бројем треба поделити број 36 да би се добио количник 4?

  answer choices

  6

  8

  9

  7

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Количник је 7, а дељеник 49.

  Израчунај делилац.

  answer choices

  Делилац је 7.

  Делилац је 8.

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Нена, Мима и Тања су брале јабуке. Свака од девојчица убрала је једнак број. Ако су укупно убрале 27 јабука, колико је јабука убрала свака девојчица?

  answer choices

  Свака девојчица је убрала по 7 јабука.

  Свака девојчица је убрала по 9 јабука.

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  У сваком од 9 акваријума има једнак број рибица. Укупно их има 63. Колико рибица је у једном акваријуму?

  answer choices

  У једном акваријуму је 9 рибица.

  У једном акваријуму је 7 рибица.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game