Entroopia?!
an hour ago
jana_p
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (9 questions)Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Missugustele põhimõtetele toetub entroopia (ja tegelikult kogu Universum)? (vali 3)

  answer choices

  On olemas ruum.

  On olemas aine.

  On olemas energia.

  On olemas jõud.

  On olemas kiirus.

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Igapäevaelu mõistes on kuuma ja külma keha näideteks tee ja jäätis. Miks toatemperatuuril kuum tee jahtub ja külm jäätis soojeneb?

  answer choices

  Toimub soojusülekanne soojemalt kehalt külmemale kehale (või keskkonnale). +

  Toimub külmaülekanne külmalt kehalt soojemale kehale (või keskkonnale).

  Toimub korraga soojusülekanne soojemalt kehalt külmemale ja külmaülekanne külmemalt kehalt soojemale.

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Millisel viisil saab toimuda soojusülekanne? (vali 3)

  answer choices

  Soojuslekkena (keha siseenergia kandub külmemalt kehalt soojemale)

  Konvektsioonina (siseenergia levib aine (vedeliku- või gaasivoolude) liikumise tõttu)

  Soojuskiirguse teel (energia levib elektromagnetkiirgusena)

  Soojusjuhtivusena (siseenergiat kantakse edasi osakeste vastastikmõju kaudu)

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Missugused neist näidetest on soojusliikumised? (vali 2)

  answer choices

  Elektronide liikumine mobiiltelefoni laadimisel.

  Elektronide liikumine mobiiltelefoni kasutamisel.

  Lõhnaõliosakeste levimine toas peale enda lõhnastamist.

  Gaasimolekulide liikumine toas olevas õhupallis.

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Miks külm kohv ise toatemperatuuril kuumaks minna ei saa? (Vali 3)

  answer choices

  On ebatõenäoline, et energia hakkab ruumis koonduma ühte konkreetsesse punkti nimega kohvitass.

  Energiakvandid ei saa läbi õhu kohvi sisse liikuda.

  Termodünaamika teise seaduse järgi ei saa soojus iseenesest üle minna külmalt kehalt kuumemale.

  Kohviosakesed saavad levida ainult tassist väljapoole.

  Suletud süsteemi entroopia saab jääda konstantseks või kasvada, st on võimalik vaid jahtumine.

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Öeldakse, et entroopia on korrapära mõõt mingis süsteemis. Missugused alljärgnevatest väidetest on korrektsed? (vali 2)

  answer choices

  Kõrge entroopia korral on korrapära madal.

  Madala entroopia korral on korrapära kõrge.

  Kõrge entroopia korral on korrapära kõrge.

  Madala entroopia korral on korrapära madal.

 • Question 7
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Proovi loengus olnud meetodil läbi – kumma konfiguratsiooni entroopia on suurem?

  answer choices

  Entroopia on suurem konfiguratsioonis A

  Entroopia on suurem konfiguratsioonis B

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mitu õiget lauset kokku saad? Entroopia on …

  answer choices

  … suhteline mõõt, mis sõltub süsteemist.

  … kõigis universumi piirkondades ühesugune, kui universumi saaks jaotada võrdse suurusega tükkideks.

  … võimalik vaid süsteemides, kus on rohkem kui üks komponent.

  … sõltuv ainult energiast.

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mis toimub lahingus elu vs entroopia? (vali 2)

  answer choices

  Elavates organismides entroopia kasvab, elus püsimiseks peavad organismid endas entroopiat vähendama.

  Entroopia kasvab ja universum liigub soojussurma poole.

  Organismi sisesed entroopiat puudutavad protsessid ei ole mingil juhul seotud väliskeskkonnaga ning selle entroopiaga.

  Elavates organismides ei saa entroopia kunagi kasvada.

  Endas entroopiat vähendades suurendatakse üldist entroopiat!

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game