Education

11th

Image

Perakaunan Untuk Kawalan Dalaman (Penyata Penyesuaian Bank)

263

11 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah fungsi penyata penyesuaian bank?

  mengenalpasti urusniaga secara kredit

  mengenalpasti perbezaan baki buku tunai dan akaun tunai

  menyemak ketepatan catatan di Akaun bank perniagaan

  menghitung untung bersih perniagaan

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Pilih pernyataan mengenai kaedah kawalan tunai yang betul. (pilih 2 jawapan)

  segala penerimaan mestilah dibankkan pada hari yang sama

  segala urus niaga tunai dipertanggungjawabkan kepada seorang kerani sahaja

  segala penerimaan tunai atau cek tidak perlu disokong oleh dokumen sumber

  pemeriksaan rekod perakaunan secara mengejut harus dilakukan dari semasa ke semasa

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  urus niaga yang manakah merupakan catatan kontra dalam buku tunai? (pilih 2 jawapan)

  mengeluarkan tunai untuk kegunaan keluarga

  memindahkan tunai peribadi ke dalam perniagaan

  memindahkan tunai perniagaan ke dalam bank

  mengeluarkan tunai dari bank perniagaan untuk kegunaan pejabat

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags