Education

11th

grade

Image

Perakaunan Untuk Kawalan Dalaman (Penyata Penyesuaian Bank)

260
plays

11 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Apakah fungsi penyata penyesuaian bank?

  mengenalpasti urusniaga secara kredit

  mengenalpasti perbezaan baki buku tunai dan akaun tunai

  menyemak ketepatan catatan di Akaun bank perniagaan

  menghitung untung bersih perniagaan

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Pilih pernyataan mengenai kaedah kawalan tunai yang betul. (pilih 2 jawapan)

  segala penerimaan mestilah dibankkan pada hari yang sama

  segala urus niaga tunai dipertanggungjawabkan kepada seorang kerani sahaja

  segala penerimaan tunai atau cek tidak perlu disokong oleh dokumen sumber

  pemeriksaan rekod perakaunan secara mengejut harus dilakukan dari semasa ke semasa

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  urus niaga yang manakah merupakan catatan kontra dalam buku tunai? (pilih 2 jawapan)

  mengeluarkan tunai untuk kegunaan keluarga

  memindahkan tunai peribadi ke dalam perniagaan

  memindahkan tunai perniagaan ke dalam bank

  mengeluarkan tunai dari bank perniagaan untuk kegunaan pejabat

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?