pencil-icon
Build your own quiz

Social Studies

2nd

grade

Image

BAHASA MELAYU TINGKATAN 6

123
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Frasa yang manakah ialah frasa kerja tak transitif?

  terlanggar tembok

  terjaga daripada tidur

  menyemai benih

  mengenang jasa

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Yang manakah ayat yang mengandungi frasa kerja dengan satu objek?

  Pencuri itu bersenjatakan sebilah pisau

  Keluarga itu menjadi jiran baharu kami

  Kami akan melantik orang itu ketua kami

  Abang saya memberi ibu wang setiap bulan

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Yang manakah ayat yang mengandungi kata kerja berimbuhan meN-kan yang berfungsi sebagai adjektif?

  Nasihat kepada budak itu tidak meninggalkan kesan

  Kejadian itu memang menakutkan orang ramai

  Peristiwa ngeri itu amat meninggalkan kesan

  Pemeriksaan imigresen di situ agak menyulitkan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?