Other

11th

grade

Image

Keramička roba i građevni materijal

6
plays

25 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  za keramičku robu koriste se plastične i neplastične sirovine

  da

  ne

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Osnovna plastična sirovina za keramiku je:

  glina

  vapno

  cement

  staklo

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Najčišća i najkvalitetnija vrsta gline je:

  ilovača

  laporasta glina

  lončarska glina

  kaolin

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?