Quiz o Mikołaju Koperniku
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (14 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mikołaj Kopernik urodził się:

  answer choices

  w Toruniu

  we Fromborku

  w Gdańsku

  w Malborku

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na którym z podanych uniwersytetów Mikołaj Kopernik NIE studiował?

  answer choices

  Na uniwersytecie w Padwie

  Na Akademii Krakowskiej

  Na uniwersytecie we Florencji

  Na uniwersytecie w Bolonii

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kopernik był prawdziwym człowiekiem renesansu. Spośród niżej wymienionych zawodów tylko jeden nie pasuje do jego opisu. Który?

  answer choices

  Lekarz

  Ksiądz

  Tłumacz

  Ekonomista

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Swoje życiowe dzieło "O obrotach sfer niebieskich" Kopernik zadedykował:

  answer choices

  Ukochanej Annie Schilling

  Papieżowi Pawłowi III

  Wujowi bp. Łukaszowi Watzenrode

  Siostrze Katarzynie Kopernik

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ilu potomków doczekał się Mikołaj Kopernik?

  answer choices

  Ani jednego

  Jednego

  Dwóch

  Troje

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Prawo Kopernika-Greshama to zasada obowiązująca w:

  answer choices

  Astronomii

  Fizyce

  Matematyce

  Ekonomii

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Twierdzenie Kopernika dotyczy:

  answer choices

  Geometrii

  Logiki

  Algebry

  Analizy matematycznej

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jak długo dzieło "O obrotach sfer niebieskich" widniało w Indeksie Ksiąg Zakazanych kościoła katolickiego?

  answer choices

  Niecałe 100 lat

  Niecałe 200 lat

  Ponad 200 lat

  Ponad 300 lat

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym roku wydano "O obrotach sfer niebieskich"?

  answer choices

  1539

  1541

  1543

  1545

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gdzie obecnie znajduje się rękopis dzieła "O obrotach sfer niebieskich"?

  answer choices

  W katedrze w Toruniu

  W Muzeum Narodowym w Warszawie

  W Bibliotece Jagiellońskiej

  W Norymberdze

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W jakim mieście zmarł Mikołaj Kopernik?

  answer choices

  W Toruniu

  W Krakowie

  We Fromborku

  W Norymberdze

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym roku potwierdzono znalezienie szczątek Mikołaja Kopernika?

  answer choices

  W 1546

  W 1898

  W 1946

  W 2008

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na cześć Mikołaja Kopernika NIE nazwano:

  answer choices

  Gatunku owada

  Krateru na Księżycu

  Planetoidy

  Pierwiastka chemicznego

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Port lotniczy im. Mikołaja Kopernika znajduje się:

  answer choices

  w Bydgoszczy

  w Szczytnie

  we Wrocławiu

  w Lublinie

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game