Other

10th

Image

Prinsip Perakaunan T4 -Modul Buku Catatan Pertama

887

15 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah yang dimaksudkan dengan Buku Catatan Pertama

  Merekodkan semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam Buku Catatan Pertama yang lain

  Merekodkan urus niaga yang kerap berlaku dalam perniagaan

  Buku catatan asal untuk merekod semua urus niaga

  Merekodkan urus niaga yang melibatkan penerimaan dan pembayaran secara tunai atau cek

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah fungsi Jurnal Am?

  Merekodkan belian barang niaga dan perkhidmatan secara kredit

  Merekodkan urus niaga yang kerap berlaku dalam perniagaan

  Merekodkan semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam Buku Catatan Pertama yang lain

  Merekodkan semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam Buku Catatan Pertama yang lain

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Pernyataan manakah yang benar mengenai Buku Catatan Pertama?


  I Merupakan buku akaun utama

  II Terdiri daripada Jurnal Am dan Jurnal Khas

  III Merekod urus niaga mengikut urutan tarikh

  IV Sumber maklumat adalah dokumen perniagaan

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags