Geography

Professional Development

Image

CHẠY ĐI CHỜ CHI?!

4.4K
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Loại rừng nào sau đây không được xếp vào rừng phòng hộ?

  Vườn quốc gia

  Rừng đầu nguồn

  Rừng chắn cát bay

  Rừng chắn sóng biển

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Vùng nuôi tôm lớn nhất hiện nay ở nước ta là...

  Đồng bằng duyên hải miền Trung

  Đồng bằng sông Hồng

  Đồng bằng sông Cửu Long

  Đông Nam Bộ

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Nơi thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở miền Trung là...

  sông suối

  kênh rạch

  bãi triều

  đầm phá

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?