CN 10-Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
13 minutes ago
ngocnhung263_87129
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (10 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Doanh nghiệp nhỏ có những khó khăn là

  answer choices

  Khó đổi mới công nghệ

  Khó quản lí chặt chẽ

  Khó đầu tư đồng bộ

  Tất cả đều đúng

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gia đình em 1 năm sản xuất được 45 tấn thóc, số để ăn là 0,5 tấn, số để làm giống là 1 tấn. Vậy mức sản phẩm bán ra thị trường của gia đình em là:

  answer choices

  40,5 tấn

  43,5 tấn

  42,3 tấn

  44,5 tấn

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Đặc điểm nào không phải của kinh doanh hộ gia đình?

  answer choices

  Quy mô kinh doanh nhỏ

  Công nghệ kinh doanh đơn giản

  Doanh thu lớn

  Là một loại hình kinh doanh nhỏ

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Doanh nghiệp X tháng rồi nhập 300 sản phẩm, bán ra 180 sản phẩm, kế hoạch bán hàng tháng này là 250 sản phẩm. Vậy số sản phẩm cần mua theo kế hoạch là:

  answer choices

  250

  300

  200

  350

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tiêu chí doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam về vốn đăng kí kinh doanh là

  answer choices

  không quá 10 tỉ đồng

  không quá 10 triệu đồng

  không quá 1 tỉ đồng

  không quá 15 tỉ đồng

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong kinh doanh hộ gia đình, lượng sản phẩm mua sẽ phụ thuộc vào

  answer choices

  Khả năng bán ra

  Khả năng của hộ gia đình

  Nhu cầu bán ra

  Khả năng và nhu cầu bán ra

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hoạt động văn hóa, du lịch thuộc lĩnh vực kinh doanh:

  answer choices

  Sản xuất nông nghiệp

  Thương mại

  Dịch vụ

  Sản xuất công nghiệp

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trường hợp phân tích nào sai khi lựa chọn lĩnh vực kinh doanh?

  answer choices

  Phân tích môi trường kinh doanh

  Phân tích, đánh giá về lao động

  Phân tích về tài chính

  Phân tích về tiền lương

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Lĩnh vực kinh doanh phù hợp không có đặc điểm nào?

  answer choices

  Thực hiện mục đích kinh doanh

  Theo sở thích của doanh nghiệp

  Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

  Phù hợp với luật pháp

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Phân tích tài chính trong việc phân tích để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh không cần quan tâm tới vấn đề nào?

  answer choices

  Thời gian hoàn vốn

  Lợi nhuận

  Rủi ro

  Trình độ chuyên môn

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game