Other, Business

5th -

6th

Image

KUIZ IMBANGAN DUGA (PERAKAUNAN)

608

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah fungsi Buku Belian?

  A. Merekod segala transaksi jurnal ( mengikut sistem catatan bergu ) secara terkawal dan bersistem sebelum dipindah masuk ke dalam Lejar Am.

  B. Merekod pembelian barang niaga secara kredit

  C. Merekod penerimaan dan pembayaran secara tunai dan cek

  D. Merekod penjualan aset secara kredit

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah fungsi Buku Jualan?

  A. merekod segala transaksi jurnal ( mengikut sistem catatan bergu ) secara terkawal dan bersistem sebelum dipindah masuk ke dalam Lejar Am.

  B. Merekod pembelian barang niaga secara kredit

  C. Merekod penerimaan dan pembayaran secara tunai dan cek

  D. Merekod penjualan barang niaga secara kredit

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Pernyataan di bawah merupakan tujuan penyediaan Imbangan Duga KECUALI

  A. Menyemak ketepatan proses pengeposan dari buku catatan pertama ke lejar

  B. Menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan lejar

  C. Mengesahkan penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira

  D. Mengesahkan pengeposan Sistem Catatan Bergu

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags