Education

Image

kuiz akaun t4bab 2

33
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Urus niaga berikut berlaku dalam sebuah perniagaan


  P Pemilik membawa masuk kenderaan untuk kegunaan perniagaan

  Q Pemilik mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri

  Apakah kesan urus niaga P dan Q terhadap Akaun Modal

  P Bertambah Q Bertambah

  P Berkurang Q Berkurang

  P Bertambah Q Berkurang

  P Berkurang Q Bertambah

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Pilih padanan yang betul

  Akaun : Faedah atas pinjaman

  Jenis Akaun: Aset

  Baki : Debit

  Akaun:Komisen

  Jenis Akaun:Belanja

  Baki:Kredit

  Akaun :Belum bayar

  Jenis Akaun :Liabiliti

  Baki :Debit

  Akaun :Faedah atas simpanan tetap

  Jenis Akaun:Hasil

  Baki:Kredit

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Maklumat berikut menunjukkan kesan terhadap persamaan perakaunan.


  Aset Berkurang

  Liabiliti Berkurang

  Ekuiti pemilik Bertambah


  Urus niaga manakah menepati kesan berkenaan

  Membuat bayaran kepada Akaun Belum Bayar sebanyak RM900 secara tunai.

  Membayar ansuran pinjaman RM1 300 dan faedah pinjaman RM200 dengan cek.

  Jualan tunai RM4 700 bagi inventori berkos RM4 500 telah digunakan untuk menjelaskan Akaun Belum Bayar.

  Menerima bayaran daripada Akaun Belum Terima sebanyak RM5 100 dengan cek untuk menyelesaikan hutang sebanyak RM5 300.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes