Czas Present Perfect
30 minutes ago
kubis_ewa_25078
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (17 questions)Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czasu Present Perfect używamy, aby opisać sytuację/zdarzenie, które …..

  answer
  rozpoczęło się w przeszłości i trwa do teraz.
  alternatives
  miały miejsce w przeszłości ale nie wiemy kiedy lub nie jest to istotne.
 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Budowa zdania twierdzącego w czasie Present Perfect

  answer choices

  Os + have/has + I forma czasownika

  Os + have/has + III forma czasownika

  Os + have/has + czasownik

  Os + have/has + II forma czasownika

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ułóż pytanie do zdania: Mary has eaten a cake.

  answer choices

  Has Mary eat a cake?

  Have Mary eaten a cake?

  Does Mary eat a cake?

  Has Mary eaten a cake?

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  I need to borrow a pen because I _____ (lose) mine.

  answer choices

  have lost

  lost

  has lost

  have

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  The class is bigger today because two new students _____ (join).

  answer choices

  has joined

  have join

  have joined

  joined

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mrs Ala _____ (be) to school today becasue she's ill.

  answer choices

  hasn't been

  has been

  haven't been

  was

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  I _____ (spend) all my money.

  answer choices

  have already spent

  has already spent

  have spent already

  already have spent

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  The shop over there _____ (just open).

  answer choices

  has just open

  has just opened

  has opened just

  just have opened

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaś i Julia _____ (have) their car for about a year.

  answer choices

  have had

  had

  had had

  has had

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  She _____ (not / take) her driving test yet.

  answer choices

  not has take

  has not took

  hasn't taken

  took

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  _____ (you / ride) into town on your new bike yet?

  answer choices

  Has you ridden

  Have you rode

  Have you ridden

  Have you riden

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Przetłumacz dokładnie zdanie: She has lived in Chojnice since 2000.

  answer choices

  Ona mieszkała w Chojnicach w 2000.

  Ona mieszka w Chojnicach od 2000.

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Co znaczy SINCE MONDAY ?

  answer choices

  od poniedziałku

  przez cały poniedziałek

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Co znaczy FOR 10 DAYS ?

  answer choices

  przez 10 dni

  w ciągu 10 dni

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wybierz parę poprawnych określeń do czasu Present Perfect:

  answer choices

  yet, just, for, at this moment

  since, never, ever, already

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Przetłumacz zdanie: They haven't done their homework, yet.

  answer choices

  Oni jeszcze nie odrobili swojej pracy domowej.

  Oni nie mają pracy domowej.

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czy w czasie Present Perfect podajemy datę typu yesterday, 2 days ago, last Monday, next Tuesday?

  answer choices

  TAK

  NIE

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game