Science

7. 1 Latihan Soal IPA KD 3.10 Buku LKS

4
plays

30 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Bagian bumi yang terdiri atas batuan adalah ....

  litosfer

  fotosfer

  atmosfer

  hidrosfer

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Urutan lapisan bumi dari permukaan luar ke dalam adalah ....

  inti dalam-intil uar-selubung bumi-kerak bumi

  inti dalam--selubung bumi-inti luar-kerak bumi

  kerak bumi-selubung bumi-inti luar-inti dalam

  selubung bumi-kerak bumi-inti luar-inti dalam

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Perubahan bentuk muka bumi dapat disebabkan oleh tenaga eksogen. Contoh tenaga eksogen adalah ....

  pelapukan

  vulkanisme

  gempa bumi

  gerak tektonik

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes