Professional Development

Image

CA3 M05 KA (1/1)

38
plays

20 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Apa maksud yang tepat tentang definasi aset?

  Aset ialah sumber yang dikawal oleh entiti yang disebabkan oleh peristiwa lepas daripada manfaat ekonomi masa hadapan yang dijangka akan mengalir kepada entiti tersebut.

  Aset adalah urusan yang dikawal oleh entiti yang disebabkan oleh peristiwa lepas daripada manfaat ekonomi masa hadapan yang dijangka akan mengalir kepada entiti tersebut.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Pilih perkara yang diklasifikasikan sebagai bentuk aset?

  Aset peralatan

  Aset semasa

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah elemen yang merupakan faktor kejayaan peranan terhadap sumber manusia?


  Pilih dua (2) jawapan sahaja.

  Menurunkan kos operasi.

  Menaikkan kos dan operasi.

  Mengurangkan kepuasan pelanggan dan nilai pemegang saham.

  Menaikkan kepuasan pelanggan dan nilai sesuatu pemegang saham.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes