Mathematics

7th

Image

Prawda ?

4.5K

16 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Wartość bezwzględna liczby jest zawsze dodatnia

  TAK

  NIE

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Każda liczba nieujemna jest większa od zera

  TAK

  NIE

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Liczba 1/8 ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone

  NIE

  TAK

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags