Prawda ?
an hour ago
zumix
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (16 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wartość bezwzględna liczby jest zawsze dodatnia

  answer choices

  TAK

  NIE

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Każda liczba nieujemna jest większa od zera

  answer choices

  TAK

  NIE

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczba 1/8 ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone

  answer choices

  NIE

  TAK

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gdy ułamek dziesiętny mnożymy przez 100, to przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo

  answer choices

  NIE

  TAK

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jeden miligram (mg) to jedna tysięczna grama

  answer choices

  NIE

  TAK

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Waga brutto to waga towaru bez opakowania

  answer choices

  TAK

  NIE

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Różnica liczby ujemnej i ujemnej jest zawsze liczbą ujemną

  answer choices

  TAK

  NIE

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczba o 110% większa od 20 to 42.

  answer choices

  TAK

  NIE

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dwa odcinki, które leżą na jednej prostej są równoległe.

  answer choices

  TAK

  NIE

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kąty przyległe mają jednakowe miary.

  answer choices

  TAK

  NIE

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wskazówka godzinowa przesunie się w ciągu jednej godziny o 6 stopni.

  answer choices

  NIE

  TAK

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W trójkącie prostokątnym suma miar kątów ostrych wynosi 180 stopni.

  answer choices

  TAK

  NIE

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jeżeli kąty jednego trójkąta mają takie same miary, jak odpowiednie kąty drugiego trójkąta , to są to trójkąty przystające.

  answer choices

  TAK

  NIE

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W układzie współrzędnych oś pozioma nazywana jest osią odciętych.

  answer choices

  TAK

  NIE

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sumy algebraiczne nazywane są też jednomianami.

  answer choices

  TAK

  NIE

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Równania równoważne mają ten sam zbiór rozwiązań

  answer choices

  TAK

  NIE

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game