Helena Radlińska – szybki quiz
19 days ago
joannapbw
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (15 questions)Show answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym roku urodziła się Helena Radlińska?

  answer choices

  1878

  1879

  1880

  1881

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gdzie urodziła się Helena Radlińska?

  answer choices

  Kraków

  Łódź

  Lwów

  Warszawa

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Helena Radlińska jest uznawana za twórczynię polskiej szkoły…

  answer choices

  Psychologii społecznej

  Pedagogiki specjalnej

  Pedagogiki społecznej

  Socjologii

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakie tajne kursy ukończyła Radlińska w 1897 roku?

  answer choices

  nauczycielskie

  kroju i szycia

  artystyczne

  medyczne

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Co studiowała Radlińska na Uniwersytecie Jagiellońskim?

  answer choices

  Prawo

  Pedagogikę

  Historię średniowiecza

  Psychologię

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na jakiej uczelni Radlińska zorganizowała Studium Pracy Społeczno-Oświatowej?

  answer choices

  Wolna Wszechnica Polska

  Wszechnica Wolnej Polski

  Uniwersytet Warszawski

  Wyższa Szkoła Handlowa

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gdzie przebywała Radlińska w latach 1906-1917?

  answer choices

  Warszawa

  Kraków

  Poznań

  Łódź

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gdzie pracowała Radlińska po zakończeniu II wojny światowej?

  answer choices

  Wolna Szkoła Nauk Politycznych

  Uniwersytet Ludowy w Krakowie

  Uniwersytet Łódzki

  Uniwersytet Jagielloński

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki tytuł nosi publikacja Radlińskiej o wychowawczych i społecznych funkcjach książki i czytelnictwa?

  answer choices

  Książka wśród ludzi

  Książka dla ludzi

  Ludzkość a książki

  Książki i ludzie

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym roku ukazała się książka pod redakcją Radlińskiej Praca oświatowa, jej zadania, metody, organizacja?

  answer choices

  1908

  1913

  1935

  1947

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kto był jednym z najbliższych współpracowników H. Radlińskiej?

  answer choices

  Janusz Korczak

  Aleksander Kamiński

  Bogdan Nawroczyński

  Jan Władysław Dawid

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakie czasopismo naukowe redagowała H. Radlińska?

  answer choices

  Rocznik Pedagogiczny

  Tygodnik Pedagogiczny

  Ruch Pedagogiczny

  Magazyn Pedagogiczny

 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kto był jednym z najwybitniejszych kontynuatorów działalności naukowej Radlińskiej?

  answer choices

  Bogdan Suchodolski

  Maria Grzegorzewska

  Ryszard Wroczyński

  Józef Pieter

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakie inna dziedzina nauki interesowała Helenę Radlińską?

  answer choices

  Literaturoznawstwo

  Historia sztuki

  Kulturoznawstwo

  Bibliotekarstwo

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gdzie została pochowana Helena Radlińska?

  answer choices

  Cmentarz Rakowicki w Krakowie

  Cmentarz Powązkowski w Warszawie

  Stary Cmentarz w Łodzi

  Cmentarz Łyczakowski we Lwowie

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game