Konsep Wasatiyyah
8 minutes ago
g_48337920_42770
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (40 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah maksud wasatiyah kecuali

  answer choices

  Sederhana

  Seimbang

  Melampau

  Adil

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut yang manakah sikap murid yang mengamalkan wasatiyah?

  answer choices

  Tidak tekun dalam menuntut ilmu

  Melakukan aktiviti tanpa mengikut jadual yang disusun

  Melakukan perkara yang tidak disukai guru

  Adanya keseimbangan antara belajar, beribadat dan bermain

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah benar tentang konsep wasatiyah?

  answer choices

  Konsep wasatiyah membawa keadilan kepada manusia sejagat

  Konsep wasatiyah menjamin kebahagiaan di dunia semata-mata

  Konsep wasatiyah melahirkan manusia yang ketinggalan dalam bidang tertentu

  Konsep wasatiyah tidak menyuruh manusia maju dalam bidang ekonomi

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah cara mengamal sifat wasatiyah kecuali

  answer choices

  Bekerja mencari rezeki yang halal

  Membelanjakan harta dengan cara yang betul

  Melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran

  Menggunakan akal untuk melakukan kezaliman dan keganasan

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud prinsip kesederhanaan?

  answer choices

  Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas, serta mematuhi segala syarat yang ditetapkan

  Memenuhi keperluan jasmani, rohani, dan akhlak secara sempurna

  Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa, dan tempat

  Pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar serta berkeyakinan teguh kepada Allah SWT

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud prinsip keseimbangan?

  answer choices

  Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas, serta mematuhi segala syarat yang ditetapkan

  Memenuhi keperluan jasmani, rohani, dan akhlak secara sempurna

  Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa, dan tempat

  Pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar serta berkeyakinan teguh kepada Allah SWT

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud prinsip keadilan?

  answer choices

  Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas, serta mematuhi segala syarat yang ditetapkan

  Memenuhi keperluan jasmani, rohani, dan akhlak secara sempurna

  Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa, dan tempat

  Pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar serta berkeyakinan teguh kepada Allah SWT

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud prinsip kecemerlangan?

  answer choices

  Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas, serta mematuhi segala syarat yang ditetapkan

  Memenuhi keperluan jasmani, rohani, dan akhlak secara sempurna

  Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa, dan tempat

  Pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar serta berkeyakinan teguh kepada Allah SWT

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah

  answer choices

  Dapat menempuh kehidupan dengan tenang kerana emosi dan jasmani seimbang

  Syiar dan keagungan Islam dapat ditegakkan kerana umatnya berakhlak mulia

  Ekonomi dapat dijana dengan baik kerana korupsi dan pembaziran dapat dibasmi

  Semua jawapan berikut

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berapakah prinsip wasatiyah?

  answer choices

  4

  5

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  antara yang berikut, yang manakah bukan pengertian wasatiyah

  answer choices

  pendekatan yang sederhana

  cemerlang dalam setiap tindakan

  pendekatan yang seimbang dan adil

  mengasihi sesama manusia kerana allah swt

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Q :

  -keadilan

  -keseimbangan

  -kesederhanaan

  -kecemerlangan


  apakah Q?

  answer choices

  prinsip wasatiyah

  prinsip khauf dan raja'

  prinsip as salafus soleh

  prinsip ketaatan kepada allah swt

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah maksud wasatiyah kecuali

  answer choices

  Sederhana

  Seimbang

  Melampau

  Adil

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah cara mengamal sifat wasatiyah kecuali

  answer choices

  Bekerja mencari rezeki yang halal

  Membelanjakan harta dengan cara yang betul

  Melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran

  Menggunakan akal untuk melakukan kezaliman dan keganasan

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud prinsip keseimbangan?

  answer choices

  Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas, serta mematuhi segala syarat yang ditetapkan

  Memenuhi keperluan jasmani, rohani, dan akhlak secara sempurna

  Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa, dan tempat

  Pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar serta berkeyakinan teguh kepada Allah SWT

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud prinsip keadilan?

  answer choices

  Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas, serta mematuhi segala syarat yang ditetapkan

  Memenuhi keperluan jasmani, rohani, dan akhlak secara sempurna

  Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa, dan tempat

  Pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar serta berkeyakinan teguh kepada Allah SWT

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah maksud prinsip kecemerlangan?

  answer choices

  Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas, serta mematuhi segala syarat yang ditetapkan

  Memenuhi keperluan jasmani, rohani, dan akhlak secara sempurna

  Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa, dan tempat

  Pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar serta berkeyakinan teguh kepada Allah SWT

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah

  answer choices

  Dapat menempuh kehidupan dengan tenang kerana emosi dan jasmani seimbang

  Syiar dan keagungan Islam dapat ditegakkan kerana umatnya berakhlak mulia

  Ekonomi dapat dijana dengan baik kerana korupsi dan pembaziran dapat dibasmi

  Semua jawapan berikut

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  -pembangunan yang seimbang dapat diwujudkan

  -syiar islam dapat ditegakkan

  -ekonomi masyarakat yang stabil

  -tahap pendidikan masyarakat meningkat


  pernyataan di atas merujuk kepada ___________ mengamalkan wasatiyah.

  answer choices

  adab

  faktor

  kesan

  hikmah

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat.


  pernyataan di atas merujuk kepada pengertian ___________.

  answer choices

  keadilan

  keseimbangan

  kesederhanaan

  kecemerlangan

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ciri-ciri H:

  -melakukan kebaikan

  -mencegah diri daripada melakukan kezaliman dan kekejaman

  -menggunakan kekayaan di dunia untuk mendapatkan keredhaan allah swt


  H di atas merujuk kepada ciri-ciri ____________.

  answer choices

  umat sejati

  umat cemerlang

  umat mundur

  umat gagal

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  pilih pernyataan yang benar mengenai wasatiyah.

  answer choices

  seimbang serta sederhana dalam setiap tindakan

  pendekatan yang adil serta seimbang dalam sesuatu perkara

  pendekatan yang ssederhana, adil serta seimbang dalam setiap amalan harian

  pendekatan sederhana, seimbang, adil dan cemerlang dalam setiap tindakan

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  curi umat yang cemerlang ialah ___________ diri daripada melakukan kezaliman dan kekejaman.

  answer choices

  memaksa

  mencegah

  memajukan

  membiarkan

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  mengambil makanan yang baik dan seimbang adalah contoh keseimbangan dari aspek _____________.

  answer choices

  rohani

  jasmani

  akal

  intelektual

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  prinsip wasatiyah :

  -kesederhanaan

  -R

  -keadilan

  -kecemerlangan


  R di atas merujuk kepada _________________.

  answer choices

  keseimbangan

  kesamarataan

  keberatan

  ketamadunan

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  _______________ ialah melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat.

  answer choices

  kesederhanaan

  keseimbangan

  keadilan

  kecemerlangan

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  melaksanakan ibadah fardhu dan sunat dengan istiqamah adalah contoh keseimbangan diri dari aspek ____________.

  answer choices

  rohani

  jasmani

  emosi

  intelektual

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat adalah maksud ___________-.

  answer choices

  kesederhanaan

  keseimbangan

  keadilan

  kecemerlangan

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  islam menuntut umatnya mengambil kira urusan dunia tanpa ________ kehidupan akhirat.

  answer choices

  mengingkari

  melupai

  menjiwai

  mengikuti

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  cara mengamalkan sifat wasatiyah ialah dengan membelanjakan harta dengan sebaik-baiknya untuk diri, keluarga dan melakukan ____________ kepada masyarakat seperti bersedekah dan berwakaf.

  answer choices

  keadilan

  kebaikan

  kesederhanan

  keseimbangan

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  wasatiyah dalam ___________ harta ialah tidak boros dan berlebih-lebihan serta bijak menggunakannya pada jalan kebaikan.

  answer choices

  menguruskan

  mengagihkan

  membiarkan

  membazirkan

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  _____________ sangat penting dalam sesebuah negara bagi menjamin kehidupan yang harmoni dan sejahtera dalam kalangan rakyat.

  answer choices

  keadilan

  keganasan

  kesenangan

  kesungguhan

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  keganasan dan ekstremisme sama ada oleh individu atau kumpulan adalah menyimpang daripada landasan ajaran ________________.

  answer choices

  islam

  sesat

  tauhid

  nenek moyang

 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih empat jawapan berkaitan dengan prinsip wasatiah di bawah

  answer choices

  Kesederhanaan

  Keseimbangan

  Keadilan

  Kesungguhan

  Kecemerlangan

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah aspek kesederhanaan yang dituntut dalam Islam kecuali

  answer choices

  Menunaikan tugas dengan sempurna dan penuh tanggungjawab

  Memenuhi syarat dalam melakukan tiap tugasan

  Menunaikan tugas mengharap ganjaran dari pihak atasan

  Melaksanakan tugas ikhlas kerana Allah

 • Question 36
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  'PENDEKATAN YANG TERBAIK DALAM MELAKUKAN KEBAIKAN DAN MENCEGAH KEMUNGKARAN'

  maksud di atas merujuk kepada

  answer choices

  Kesederhanaan

  Keseimbangan

  Keadilan

  Kecemerlangan

 • Question 37
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan 3 perkara yang melampaui batas KECUALI

  answer choices

  Berpuasa sehingga tidak berbuka

  Mendirikan solat malam sehingga tidak tidur

  Berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan

  Tidak mahu bernikah

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan aspek keseimbangan dalam prinsip wasatiyah KECUALI

  answer choices

  Rohani

  Jasmani

  Aqli

  Keluarga

 • Question 39
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dalam isu semasa COVID19, ramai masyarakat terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Ada yang terputus bekalan makanan disebabkan hilang punca pencarian. Nyatakan aspek wasatiyah yang perlu diterapkan oleh pihak kerajaan.

  answer choices

  Kesederhanaan

  Keseimbangan

  Keadilan

  Kecemerlangan

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sila tandakan ✔️ pada pernyataan yang berkaitan dengan KEADILAN dalam prinsip wasatiyah.

  answer choices

  meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya

  memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal dalam semua keadaan

  Memberikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya

  Menggunakan kekayaan didunia untuk mendapatkan keredhaan Allah

  Mengambil pendekatan pertengahan yang seimbang secara berhikmah antara 2 perkara yang ekstrem

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game