Równania
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (10 questions)Show answers
 • Question 1
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która liczba jest rozwiązaniem równania

  4 ∙ x – 6 = 26

  answer choices

  8

  -8

  5

  -5

 • Question 2
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która liczba jest rozwiązaniem równania

  x − 9 + 7 ∙ x = 55

  answer choices

  -2

  8

  4

  -4

 • Question 3
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która liczba jest rozwiązaniem równania

  11 ∙ x − 9 = 7 ∙ x − 5

  answer choices

  -4

  3

  -2

  1

 • Question 4
  180 seconds
  Report an issue
  Q. Rozwiązaniem równania x + 5 = 32 jest liczba:
  answer choices
  27
  -27
  17
 • Question 5
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rozwiązaniem równania

  ¼ x = 5 jest liczba

  answer choices

  5

  1

  20

 • Question 6
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jeden z kątów przyległych jest o 70o większy od drugiego. Jakie miary mają te kąty?


  Zapisz równanie

  answer choices

  55, 125

  110, 70

  70, 140

 • Question 7
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wskaż odpowiednie równanie: W klasie liczącej 27 uczniów jest x chłopców, a dziewcząt jest o 5 więcej niż chłopców.

  answer choices

  x + x + 5 = 27

  x + x = 27

  x + 5 = 27

 • Question 8
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wskaż odpowiednie równanie: Kupiono 12 zeszytów. Zeszyty w linię były po 3,50zl , a w kratkę po 4,50zl. Razem zapłacono 49zl.

  answer choices

  3,50x + 4,50(12 - x) = 49

  3,50x + 4,50(x - 12) = 49

  3,50x + 4,50x= 49

 • Question 9
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trójkąt ABC przedstawiony na rysunku obok ma obwód 50. Wynika stąd, że podstawa AB tego trójkąta ma długość:

  answer choices

  5,8

  23,2

  4,2

  16,8

 • Question 10
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wskaż odpowiednie równanie: Kupiono 12 zeszytów. Zeszyty w linię były po 3,50zl , a w kratkę po 4,50zl. Razem zapłacono 49zl.

  answer choices

  3,50x + 4,50(12 - x) = 49

  3,50x + 4,50(x - 12) = 49

  3,50x + 4,50x= 49

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game