Other

Image

Հայրենագիտություն 5-րդ դասարան

23
plays

30 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Հայրենագիտեւթյունը գիտություն է

  մաթեմատիկայի մասին

  հայրենիքի մասին

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Հայկական լեռնաշխարհը գտնվում է

  Սև և Միջերկրական ծովերի միջև

  Սև ևԿասպից ծովերի միջև

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Որն է Հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր լեռը:

  Արարատը

  Արագածը

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes