Physics

9th

Image

Кванттық физика

23

15 questions

 • 1. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt
  1. Рентген түтікшесі 50 кВ кернеумен жұмыс істейді. Сәуле шығарудың минимал толқын ұзындығы (с = 3∙108 м/с; h = 6,63∙10–34Дж∙с; е = 1,6∙10–19 Кл)

  А) 0,025 нм

  В) 0,25 нм

  С) 25 нм

  D) 2,5 нм

  E) 250 нм

 • 2. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt

  2.Қызыл түсті сәуле толқын ұзындығы 0,7 ∙10 -6 м үшін фотон массасы

  (с = 3∙108 м/с; h = 6,63∙10–34Дж∙с)

  А) ≈ 316∙10–36 кг.

  B) ≈ 3160∙10–36 кг.

  C) ≈ 0, 316∙10–36 кг.

  D) ≈ 31,6∙10–36 кг.

  E) ≈ 3,16∙10–36 кг

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  3.Катодқа түсіп фотоэффект туғызатын сәуленің толқын ұзындығы екі есе кемісе, онда тежеуіш потенциалдар айырмасы

  А) екі есе артады.

  B) екі есе кемиді.

  C) өзгермейді.

  D) нөлге теңеледі.

  E) үш есе артады.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags