Hướng dẫn làm quiz
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (8 questions)Show answers
 • Question 1
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Xin chào, tôi là Dũng, người tạo ra quiz này, đây là 1 quiz để hướng dẫn bạn cách chơi cũng như các kiểu câu hỏi trong quiz (Gõ ok để tiếp tục)

  answer
  ok
  alternatives
  Ok
  OK
  oK
 • Question 2
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong quiz có tất cả 5 kiểu câu hỏi có thể đc đặt ra, và đây là kiểu đầu tiên

  Với kiểu câu hỏi này, người chọn phải chơ 1 trong những đáp án ở những ô dưới đây (chọn đáp án ok để tiếp tục)

  answer choices

  Ok

  ...

  ...

  ...

 • Question 3
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Đây là kiểu số 2, kiểu này cũng giống như kiểu 1, có điều: bạn có thế chọn nhiều đáp án 1 lúc (chọn 2 đáp án ok để tiếp tục)

  answer choices

  Ok

  Ok

  ...

  ...

 • Question 4
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tiếp theo là kiểu số 3, với kiểu này, bạn sẽ phải ghi chữ đúng ví dụ như sau:

  Bla bla bla...bla bla

  (ý tôi là bạn phải điền chữ cái đúng vào chỗ...ấy)

  Ở đây, hãy điền ok

  answer
  ok
  alternatives
  OK
  Ok
  oK
 • Question 5
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  2 kiểu cuối cùng tôi sẽ ko giới thiệu ở đây vì chúng giống 2 kiểu đầu, nên bây giờ tôi sẽ hướng 1 chức năng mới, đó là power up (chọn ok để tiếp túc)

  answer choices

  ok

  ...

  ...

  ...

 • Question 6
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Từ lúc quiz này bắt đầu, bạn đã nhận đc power up nào chưa? Nếu chưa,hãy để tôi giới thiệu:

  Power up là một thứ sẽ hộ trợ bạn khi sử dụng chúng, khi bạn trả lời đúng liên tiếp sẽ có khả năng có power up (tuy nhiên, điều này sẽ ko đc sử dụng trong các bài học).

  Chọn ok để tiếp tục

  answer choices

  ok

  ...

  ...

  ....

 • Question 7
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Thứ tôi sẽ giới thiệu tiếp theo đó là vấn đề thời gian giữa các câu hỏi, nếu bạn ko trả lời kịp các câu hỏi đc đặt ra trong quiz mà để hết thời gian, bạn sẽ ko có điểm kể cả khi trả lời đúng

  Chọn ok để tiếp tục

  answer choices

  ok

  ...

  ...

  ...

 • Question 8
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cuối cùng đó là vấn đề: Redemtion Question

  Đây là thứ sẽ xuất hiện ở cuối trò chơi, bạn sẽ đc chọn 1 trong 3 câu hỏi trong đó: sẽ có 2 câu bạn đúng và 1 câu bạn sai, nếu bạn sửa lại câu sai thành câu đúng thì bạn sẽ ăn điểm ở câu đó, ngược lại nếu bạn sửa câu đúng thành câu sai, bạn sẽ mất điểm

  Chọn ok để kết thúc quiz, bạn sẽ thấy phần redemtion question nhanh thôi

  Cảm ơn bạn đã tham gia quiz này

  answer choices

  ok

  ...

  ...

  ...

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game