Other

5th

Image

PERAKAUNAN UNTUK KELAB DAN PERSATUAN

229

15 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang kelab dan persatuan?

  Organisasi yang berorientasikan untung

  Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kepada ahli

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara berikut, yang manakah merupakan pendapatan hasil bagi sebuah kelab dan persatuan?

  Jualan perabot lama

  sewa laci

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Yang manakah merupakan belanja modal?

  Alat tulis

  Alatan sukan

  Kadar bayaran

  Elaun kehormat

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags