Other

Image

Zaimek - kartkówka (AK)

451
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Zaimek

  w wypowiedzi zastępuje rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki i przysłówki

  nazywa czynności, stany i procesy

  nazywa osoby, zwierzęta, rośliny, przedmioty, zjawiska i pojęcia

  służy do określania relacji dotyczących miejsca i czasu

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt
  W zdaniu: Jacek dostał książkę, która bardzo mu się podobała - zaimek która zastępuje wyraz:
  Jacek
  książka
  dostał
  podobała
 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt
  Wyróżniamy zaimki:
  rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne
  rzeczowne, liczebnikowe, czasownikowe, przysłowne
  liczebne, czasowne, przysłowne, rzeczowne
  rzeczowne, zaimkowe, przysłówkowe, liczebne
 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes