QUIZ
Polscy muzycy w czasach romantyzmu.
10 months ago by
Kasia Ku
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
14 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Romantyzm to epoka, w której: (3 odpowiedzi)

  answer choices

  komponowano pieśni do słów wybitnych poetów, czyli powstała literatura wokalna;

  nastąpił bujny rozwój muzyki kościelnej;

  artysta odsłaniał swoje uczuciowe wnętrze jako wolny człowiek;

  podkreślano odrębność narodową poprzez sięganie do sztuki ludowej;

  utwory wieloczęściowe tworzono ściśle według zasad allegra sonatowego;

 • Question 2
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  „Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel” pisał Cyprian Kamil Norwid o:

  answer choices

  Henryku Wieniawskim

  Oskarze Kolbergu

  Fryderyku Chopinie

 • Question 3
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaznacz ulubiony instrument Fryderyka Chopina.

  answer choices
 • Question 4
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Serce Chopina, wraz

  z tablicą pamiątkową znajduje się w:

  answer choices

  kościele św. Krzyża w Warszawie,

  w Krakowie na Wawelu,

  na cmentarzu Pere-Lachaise w Paryżu,

 • Question 5
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Stanisław Moniuszko był wieloletnim dyrygentem opery w:

  answer choices

  Mińsku

  Warszawie

  Berlinie

 • Question 6
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Moniuszko napisał kilkaset pieśni do tekstów polskich poetów zebranych w zbiory zatytułowane:

  answer choices

  Śpiewy historyczne

  Śpiewniki domowe

  Melodie na Psałterz polski

 • Question 7
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Lubelska filharmonia nosi imię:

  answer choices

  Fryderyka Chopina

  Stanisława Moniuszki

  Henryka Wieniawskiego

 • Question 8
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oskar Kolberg był:

  answer choices

  wirtuozem skrzypiec,

  najwybitniejszym polskim etnografem,

  młodym geniuszem muzycznym,

 • Question 9
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oskar Kolberg jest autorem wielotomowego zbioru zatytułowanego:

  answer choices

  Śpiewniki domowe - zbiór śpiewów na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu;

  Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce;

  Kurier Szafarski, czyli wiadomości krajowe i wiadomości zagraniczne;

 • Question 10
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaznacz instrument, którego wirtuozem był Henryk Wieniawski.

  answer choices
 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaznacz formy i gatunki w twórczości Fryderyka Chopina. (3 odpowiedzi)

  answer choices

  mazurki i polonezy

  Legenda i Bajka

  etiudy i preludia

  opery i operetki

  nokturny i walce

 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaznacz tytuły oper Stanisława Moniuszki. (2 odpowiedzi)

  answer choices

  Aida i Trubadur

  Straszny dwór i Flis

  Halka i Hrabina

  Krakowiacy i Górale i Nędza uszczęśliwiona

  Kozak i Prząśniczka

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cyklicznie co pięć lat odbywa się: (2 odpowiedzi)

  answer choices

  Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina;

  Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego;

  Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki;

  Konkurs o Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”;

 • Question 14
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zaznacz portret z wizerunkiem Fryderyka Chopina.

  answer choices
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code