QUIZ
Wiązania i reakcje chemiczne
a year ago by
15 questions
Q.

Jaki jest prawidłowy zapis przedstawionej reakcji chemicznej?

answer choices

SH2 + O2 → S2 + OH2

H2S + O → 2S + H2O

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

2SH2 + 2O → S2 + 2OH2

Q.

Wzór sumaryczny związku chemicznego złożonego z azotu N(III) i tlenu O(II) (w nawiasie podano wartościowość pierwiastka) ma postać

answer choices

NO

N2O3

N3O2

NO2

Q.

Określ rodzaj reakcji chemicznej: pokazanej na rysunku

answer choices

syntezy

analizy

wymiany

Q.

Zapis Cl- (Cl minus) oznacza

answer choices

atom chloru

cząsteczkę chloru

kation chloru

anion chloru

Q.

Zapis "3H" oznacza:

answer choices

3 atomy wodoru

3 cząsteczki wodoru

1 trzyatomową cząsteczkę wodoru

3 jednoatomowe cząsteczki wodoru

Q.

Zapis "4 O3" oznacza:

answer choices

4 atomy tlenu

3 atomy tlenu

4 trzyatomowe cząsteczki tlenu

3 cząsteczki tlenu

Q.

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane tworzy się między dwoma atomami

answer choices

tego samego metalu

różnych metali

tego samego niemetalu

różnych niemetali

Q.

Ile pierwiastków tworzy cząsteczkę wody i ile atomów wchodzi w jej skład?

answer choices

trzy pierwiastki, dwa atomy

dwa pierwiastki, trzy atomy

jeden pierwiastek, trzy atomy

dwa pierwiastki, dwa atomy

Q.

W reakcji 80 g wapnia z tlenem otrzymano 112 g tlenku wapnia. Ile gramów tlenu wzięło udział w tej reakcji?

answer choices

16 g

32 g

120 g

192 g

Q.

NaCl jest substancją zbudowaną z:

answer choices

cząsteczek NaCl

równej liczby atomów Na i Cl

równej liczby jonów Na+ i Cl-

kationów Na+ i dwa razy większej liczby anionów Cl-

Q.

Przeniesienie elektronu od jednego pierwiastka do drugiego następuje w WIĄZANIU (jakim?)

answer choices

jonowym

jonowym spolaryzowanym

kowalencyjnym

kowalencyjnym spolaryzowanym

Q.

Która z poniższych informacji dotyczących reakcji chemicznej jest prawdziwa?

answer choices

Substraty są zużywane w trakcie reakcji chemicznej.

Reakcja chemiczna zajdzie tylko wtedy, gdy będzie się ogrzewać substraty reakcji.

Substraty reakcji są to zawsze substancje stałe.

W czasie reakcji chemicznej zawsze zmienia się stan skupienia substancji.

Q.

Który wzór sumaryczny przedstawia siarczek żelaza (III)?

answer choices

FeS

FeS3

Fe2S3

Fe3S2

Q.

Tlen występuje w przyrodzie w postaci dwuatomowych cząsteczek. Atom tlenu ma 6 elektronów walencyjnych. Który wzór kresowy pokazuje prawidłowo cząsteczkę tlenu?

answer choices
Q.

Na podstawie różnicy elektroujemności wskaż substancje z wiązaniem kowalencyjnym spolaryzowanym.

Elektroujemność:

N = 3,0

H = 2,1

O = 3,5

K = 0,9

answer choices

H2

NH3

H2O

N2

K2O

Quizzes you may like
10 Qs
Geometria
2.3k plays
10 Qs
Halloween
14.4k plays
13 Qs
Gospodarka Europy
1.5k plays
10 Qs
Skala
520 plays
16 Qs
Prawda ?
9.1k plays
17 Qs
Czas Present Perfect
2.1k plays
9 Qs
Matma
653 plays
20 Qs
Shops
2.1k plays
Why show ads?
Report Ad