Other

10th -

11th

Image

MODUL 1 - PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN (SPM TINGKATAN 4)

2.7K

11 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Pernyataan manakah benar tentang perakaunan ?

  Perakaunan adalah lebih luas daripada simpan kira

  Perakaunan merancang penggunaaan modal perniagaan

  Perakaunan membantu pihak pengurusan membuat keputusan

  Perakaunan melibatkan proses merekodkan urus niaga sahaja

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Siapakah yang menjadi pengguna dalaman penyata kewangan?

  Bank

  Akaun Belum Bayar

  Pengurusan

  Pesaing perniagaan

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Pernyataan manakah yang merupakan ciri sebuah milikan tunggal?

  Liabiliti pemilik terhad

  Modal disumbangkan oleh pemilik

  Untung atau rugi dibahagi sama rata antara pemilik dan ahlinya

  Dikenakan cukai atas pendapatan perniagaan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags