Mathematics

5th

grade

Image

Sınaq

1.9K
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  n+2n-7 ifadəsinin n=8 olduqda qiymətini tapın.

  15

  21

  17

  18

  Image
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  r= 2 olarsa ,r+1\2 ifadəsinin qiymətin tapın

  2,5

  0,25

  1,5

  2,05

  Image
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Aşağıdakı tənliklərdən hansının həlli 5x+6=31 tənliyinin həlli ilə eynidir?

  2x+3+6=31

  x+4X+6=31

  2x+3x=17+14

  3x+3x+6=31

  Image
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?