Social Studies

University

Image

Political Sciences

0
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Çoxpartiyalı siyasi sistemin mәnfi xüsusiyyәti deyildir

  seçki zamanı sәslәrin parçalanması baş verir

  koalision hökumәtin yaranmasına gәtirib çıxarır

  çox zaman hakimiyyәtin dözümsüz olması

  hakimiyyәti effektli işlәmәyә mәcbur edir

  siyasi mübarizәdә ehtiraslar qızışır vә arzuolunmaz mübarizә formaları, üsulları yaranır

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Məhdud dərəcədə secki senzinin tətbiq edilməsi…

  Seçki hüququnun mənəvi təsir gücünü azaldır.

  Seçki hüququnun hüquqi və mənəvi təsir gücünü artırır

  Seçki hüququnun həyata keçirilməsində məsuliyyəti azaldır

  Seçki hüququnun həyata keçirilməsinə heç bir təsir göstərmir

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Seçki hüququnun hansı formaları var?

  majoritar, proparsional.

  majoritar, proporsional, qarışıq.

  aktiv, passiv.

  aktiv, passiv, qarışıq.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?