pencil-icon
Build your own quiz

Mathematics

6th

grade

Image

Góc

1.3K
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Fill in the Blank
  30 seconds
  1 pt

  Điền vào chỗ chấm:

  Góc là hình gồm hai ... chung gốc

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Góc xOy có số đo là  120°120\degree  , Góc xOy là góc:

  Góc nhọn

  Góc vuông

  Góc tù

  Góc bẹt

 • 3. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Câu nào KHÔNG ĐÚNG khi nói về góc bẹt:

  Góc bẹt là góc tạo bởi hai tia đối nhau

  Góc bẹt là góc tạo bởi hai tia trùng nhau

  Góc bẹt có số đo là 180°180\degree

  Kim giờ và kim phút của đồng hồ chỉ lúc 6h đúng tạo thành một góc bẹt

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?