Góc
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điền vào chỗ chấm:

  Góc là hình gồm hai ... chung gốc

  answer
  tia
 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Góc xOy có số đo là  120°120\degree  , Góc xOy là góc:

  answer choices

  Góc nhọn

  Góc vuông

  Góc tù

  Góc bẹt

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu nào KHÔNG ĐÚNG khi nói về góc bẹt:

  answer choices

  Góc bẹt là góc tạo bởi hai tia đối nhau

  Góc bẹt là góc tạo bởi hai tia trùng nhau

  Góc bẹt có số đo là 180°180\degree

  Kim giờ và kim phút của đồng hồ chỉ lúc 6h đúng tạo thành một góc bẹt

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Khi hai tia Ox và Oy không đối nhau, điểm A nằm trong góc xOy nếu tia OA .... hai tia Ox và Oy

  answer choices

  nằm giữa

  nằm bên trái

  nằm bên phải

  trùng

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Người ta đo góc bằng đại lượng đơn vị nào?

  answer choices

  Độ C , ký hiệu là °C\degree C

  Độ, ký hiệu là °\degree

  Mét, ký hiệu là m

  Dexiben, ký hiện là db

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Góc vuông là góc có số đo bằng bao nhiêu?

  answer choices

  90°90\degree

  180°180\degree

  0°0\degree

  45°45\degree

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Khẳng định nào sai khi nói về góc tù

  answer choices

  Góc tù có số đo lớn hơn 90 °\degree và nhỏ hơn 180 °\degree

  Góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt là góc tù

  Góc tù có số đo lớn hơn góc nhọn

  Góc nằm trong nhà tù gọi là góc tù

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điền vào chỗ chấm:
  Góc không  0°0\degree  là góc tạo bởi hai tia ...

  answer
  trùng nhau
  alternatives
  trung nhau
 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về định nghĩa góc:

  answer choices

  Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc

  Người ta đo góc bằng thước đo góc là hình tròn được chia thành 360 phần bằng nhau, đánh số từ 0 đến 360 °\degree

  Số đo của một góc không lớn hơn 180 °\degree

  Đơn vị đo góc nhỏ hơn độ gọi là phút và ký hiệu là ' và giây ký kiệu là '', ta có 1 °\degree = 60' và 1'=60''

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Điền vào chỗ chấm:

  Hai góc bằng nhau khi ... của chúng bằng nhau

  answer
  số đo
  alternatives
  so do
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game