Poduzetničko okruženje-Test za ponavljanje
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Poduzetničko okruženje čini

  answer
  splet raznih čimbenika koji u većoj ili manjoj mjeri, izravno ili neizravno utječu na poslovanje.
 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Karakteristike poduzetničkog okruženja:

  answer choices

  brzi znanstveni i tehničko-tehnološki razvoj

  otvaranje tržišta

  društvena odgovornost

  sloboda kretanja kapitala

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Demografsko okruženje čine:

  answer choices

  svi ljudi svijeta

  država

  vaš razred

  županija

  vaši ukućani

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Stanovnici nekog zemljopisnog područja za poduzetnike znače:

  answer choices

  proizvođače

  potrošaće

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Poduzetnik mora poznavati:

  answer choices

  stopu nataliteta

  stopu mortaliteta

  broj stanovnika

  gustoću naseljenosti

  veličinu obitelji

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gospodarsko ili ekonomsko okruženje čine:

  answer choices

  dohodak

  visina štednje

  obrazovanje

  zanimanje

  kreditna sposobnost

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Država utječe na kupovnu moć potrošača mjerama

  answer choices

  monetarne politike

  fiskalne politike

  tehničko-tehnološkog okruženja

  povećanja nataliteta

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Povećanjem ponude novca

  answer choices

  potrošači više troše jer imaju više novca

  potrošači manje troše jer imaju manje novca

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fiskalna politika je

  answer choices

  politika novca

  politika poreza

  politika državnih primitaka i izdataka

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Uloge države u gospodarstvu je

  answer choices

  poticanje efikasnosti

  poticanje makroekonomskog rasta i stabilnosti

  pravedne raspodjela dohotka

  poticanje stvaranja monopola

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Poduzetnička prava i slobode su

  answer choices

  pravo vlasništva

  pravo nasljeđivanja

  pravo oduzimanja tuđeg

  pravo na bogaćenje

  pravo na zaradu

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nedopuštena ili nelojalna konkurencija podrazumijeva

  answer
  koji je suprotan poslovnim običajima i utvrđenoj trgovačkoj praksi.
 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Prvi Zakon o nelojalnoj konkurenciji je donesen

  answer choices

  u Hrvatskoj

  u Njemačkoj

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Udruženja poduzetnika su

  answer choices

  karteli

  monopoli

  koncerni

  trustovi

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ustav Republike Hrvatske uređuje

  answer choices

  temeljni odnos u državi

  gospodarski odnos u državi

  socijalni odnos u državi

  konkurentski odnos u državi

  politički odnos u državi

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nacionalni dohodak je zbroj svih dohodaka

  answer choices

  od rada

  od kapitala

  od zemlje

  od Europske unije

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Poduzetnička infrastruktura može biti

  answer choices

  zakonodavna

  fizička

  financijska

  obrazovno-savjetodavna

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Fizička infrastruktura obuhvaća

  answer choices

  obrazovni sustav

  komunikacijski sustac

  inkubatorski sustav

  prometni sustav

  energetski sustav

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Komunikacijska infrastruktura Republike Hrvatske

  answer choices

  Hrvatska elektroprivreda

  T-mobile

  Croatia Airlines

  Carnet

  Jadrolinija

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Novčarske institucije

  answer choices

  Hrvatska obrtnička komora

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

  štedno kreditne udruge

  mirovinski fondovi

  burze

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game