SOALAN OBJEKTIF PT3
7 hours ago
g_90022742_12374
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah integer?

  answer choices

  -10

  2.4

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Nombor berikut adalah faktor bagi 12 kecuali
  answer choices
  2
  4
  6
  8
 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Tentukan sama ada penyataan berikut BENAR atau PALSU.
  60° ialah sudut pelengkap bagi 30°
  answer choices
  BENAR
  PALSU
 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tingkatan berapakah yang paling ramai dalam sekolah itu?

  Which form has the largest number in the school?

  answer choices

  Tingkatan 1

  Tingkatan 2

  Tingkatan 3

  Tingkatan 4

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada segitiga PQR berikut berlaku hubungan ...

  answer choices

  p2 = q2 + r2p2\ =\ q2\ +\ r2

  q2 = p2 + r2q2\ =\ p2\ +\ r2

  r2 = p2 + q2r2\ =\ p2\ +\ q2

  p2 = q2 r2p2\ =\ q2\ -\ r2

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih jawapan yang betul bagi menyatakan pola susunan nonbor berikut dalam perkataan

  39, 35, 31, 27, 23, 19, …

  answer choices

  menambah 4 dengan nombor sebelum.

  mendarab 4 dengan nombor sebelum.

  menolak 4 dengan nombor sebelum.

  membahagi 4 dengan nombor sebelum.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  apakah luas bagi kawasan berlorek dalam pendaraban dua ungkapan algebra?

  answer choices

  (5x -4 )(5x -4)

  (20x -4) (20x – 4)

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tentukan bilangan paksi simetri pada setiap rajah jika ada.

  answer choices

  0

  2

  4

  5

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Panjang L dikenali sebagai

  answer choices

  Lilitan

  Perentas

  Diameter

  Lengkok

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Namakan pepejal yang mempunyai sifat geometri yang berikut?

  answer choices

  kon

  prisma

  sfera

  silinder

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan kedudukan hospital, masjid dan Wisma A.


  Hitung jarak antara pejabat dan masjid.

  answer choices

  3 unit

  4 unit

  5 unit

  6 unit

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PECUTAN ?

  answer choices

  KADAR PERUBAHAN JARAK

  KADAR PERUBAHAN SESARAN

  KADAR PERUBAHAN HALAJU

  KADAR PERUBAHAN MASA

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah menunjukkan dua sisi empat RSTU dan EFGH yang kongruen. Nyatakan sisi yang sepadan dengan RU.

  answer choices

  EF

  RS

  ST

  HG

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q. apakah mod bagi data dibawah
  3,4,5,2,3,3,4,5
  answer choices
  4
  3
  5
  4
 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q. 2³
  answer choices
  2
  6
  8
  10
 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nyatakan bilangan angka bererti bagi nombor 0.00302

  answer choices

  3 a.b.

  4 a.b.

  5 a.b.

  6 a.b.

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alia mengeluarkan biasiswa yang diperoleh daripada bank. Apakah jenis akaun biasiswa tersebut?

  answer choices

  Akaun semasa

  Saham

  Akaun simpanan tetap

  Akaun simpanan

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Permudahkan b2×b4×b3

  answer choices

  b7

  b6

  b9

  b10

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  4.3 x 104 - 2.5 x 104

  answer choices

  1.8 x 103

  1.8 x 104

  8 x 104

  8 x103

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut adalah kelebihan kad kredit kecuali....

  answer choices

  Boleh berbelanja lebih daripada pendapatan.

  Tidak perlu membawa tunai yang banyak.

  Kaedah pembayaran mudah dan cepat.

  Boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk rebat tunai atau penembusan mata.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game