QUIZ
Matematik Prasekolah
a year ago by
10 questions
Q.
answer choices

DUA

TIGA

ENAM

SATU

Q.
answer choices

LIMA

EMPAT

ENAM

SATU

Q.

1, 2, _


Selepas nombor diatas, adalah nombor?

answer choices

4

3

7

Q.

7, 8, _


Selepas nombor diatas, adalah nombor?

answer choices

6

9

0

Q.

Nyatakan bilangan sabun mandi di atas.

answer choices

7

8

9

Q.

Pilih gambar yang mempunyai bilangan 6

answer choices
Q.

Nama nombor ini adalah?

answer choices
Q.

Nama nombor ini adalah?

answer choices
Q.

Pilih gambar yang betul.

answer choices
Q.

Berapakah bilangan buah diatas?

answer choices

2

3

4

Quizzes you may like
10 Qs
二年级科学 单元六 光和暗
8.5k plays
10 Qs
二年级科学:光源
5.6k plays
13 Qs
Penambahan Pecahan
2.2k plays
10 Qs
Ulangkaji Jenis Lakaran
1.2k plays
10 Qs
Pecahan Setara
49.5k plays
20 Qs
Matriks
1.6k plays
10 Qs
Alatan Perkebunan
2.8k plays
10 Qs
Asas Pecahan
8.3k plays
Why show ads?
Report Ad