World Languages

7th

grade

Image

Անցյալ վաղակատար

5
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Ի՞նչ է ցույց տալիս անցյալ վաղակատար ժամանակաձևը:

  Խոսելու պահից առաջ կատարված, ավարտված գործողություն

  Մի անցյալ ժամանակակետից առաջ կատարված, ավարտված գործողություն

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Անցյալ վաղակատարը կազմվում է վաղակատար դերբայով և օժանդակ բայի ներկայի ձևերով:

  Ճիշտ է

  Սխալ է

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Նշել անցյալ վաղակատարով դրված բայաձևը:

  Վերցրել եմ

  Վերցրել էի

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?