Geography

Image

Bài 35 (2) - ĐỊA 10

166
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Các trung tâm dịch vụ lớn nhất trên thế giới là:

  Lôt an-giơ-let, Si-ca-gô, Oa-sinh-tơn, Pa-ri, Xao Pao-lô.

  Phran-phuốc, Bruc-xen, Duy-rich, Xin-ga-po.

  Niu i-ôc, Luân Đôn, Tô-ki-ô.

  Luân Đôn, Pa-ri, Oa-sinh-tơn, Phran-phuốc.

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Hoạt động làm chứng minh nhân dân, hộ chiếu,... thuộc nhóm ngành nào?

  Dịch vụ tiêu dùng

  Dịch vụ kinh doanh

  Dịch vụ cá nhân

  Dịch vụ công

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Hiện nay, tỉ lệ lao động nước ta làm việc trong khu vực dịch vụ chiếm bao nhiêu %?

  Hơn 23%

  Dưới 30%

  Từ 50% - 79%

  Tất cả đều sai

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes