Đố vui về côn trùng
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
9 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Vì mi, ta phải đánh mình, Đánh mi, ta phải đánh mình bực ghê. Là con gì?

  answer choices
 • Question 2
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ngày ngày chăm chỉ tìm hoa, Làm nên mật ngọt xây nhà ở chung. Là con gì?

  answer choices
 • Question 3
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Con gì kêu ra rả. Suốt cả buổi trưa hè. Nghe tiếng vang râm ran. Hè đã về rồi đấy. Là con gì?

  answer choices
 • Question 4
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Thân thì bé nhỏ. Bụng có ngọn đèn. Tỏa sáng về đêm. Những hôm tối mịt. Là con gì?

  answer choices
 • Question 5
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Đôi màu sặc sỡ. Hay bay lượn la cà. Vui đùa với hoa nở. Làm đẹp cả vườn hoa. Là con gì?

  answer choices
 • Question 6
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mình bằng hạt đỗ. Ăn giỗ cả làng. Là con gì?

  answer choices
 • Question 7
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Con gì đôi cánh mỏng tanh.

  Bay cao bay thấp báo rằng nắng mưa. Là con gì?

  answer choices
 • Question 8
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Biết chăng tơ từng mảng. Bắt ruồi muỗi rất tài. Có nhiều chân nho nhỏ. Nên bò rất là nhanh. Là con gì?

  answer choices
 • Question 9
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nâu vàng đen đỏ. Đi lại từng bầy. Thấy mồi tha ngay. Mang luôn về tổ. Là con gì?

  answer choices
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game