Чорбаџи Теодос - лектира
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Кој ја напишал „Чорбаџи Теодос“?

  answer choices

  Васил Иљоски

  Ѓорѓи Колозов

  Антон Панов

  Војдан Чернодрински

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Каде, во кој град се одвива дејството?

  answer choices

  Битола

  Лондон

  Скопје

  Прилеп

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Колку чина има драмата?

  answer choices

  1

  2

  5

  3

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Која е Кева?

  answer choices

  мајката на Теодос

  жената на Теодос

  ќерката на Теодос

  снаа за брат на Теодос

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Која е Наца?

  answer choices

  ќерка на Теодос

  жена на Теодос

  слугинака во куќата

  гостинка

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Каква вест носи Евка?

  answer choices

  дека ќе поскапело грозјето

  дека дошле стројници за Стојанка

  дека Томче можи да се вработи кај нив

  дека утре ќе врнело дожд

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Што значат зборовите на Евка: Другачки сме, сестро. се знаеме уште од малечки, можеме да си ги искажеме баре маките.,. Не омажија за невидени и нечуени... А тие што си ги сакавме, ги оженија за други... Ете, толку години поминале, а меракот трае и тлее како запретан жар во срцето... И само пече и боли?

  answer choices

  Патријархат

  Матријархат

  Демократија

  Анархија

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Кој е Теодос?

  answer choices

  слугата на Спиро

  мажот на Наца

  таткото на Стојанка

  чорбаџија

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Во кого е вљубен Томче?

  answer choices

  Наца

  Евдокија

  Стојанка

  Паца

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Каква драма е „Чорбаџи Теодос“?

  answer choices

  битова драма

  трагедија

  современа драма

  љубовна драма

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Кој лик го „насамарува“ Теодос?

  answer choices

  Томче

  Наца

  селанецот

  Спиро

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Што се случува со Томче и Стојанка?

  answer choices

  се разделуваат

  не зборуваат повеќе

  се земаат

  остануваат пријатели

 • Question 13
  Ungraded
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Дали, забележувате некакви навреди по етничка основа?

  no correct answer

  да

  не

  па може да се каже

  воопшто нема

 • Question 14
  Ungraded
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Замислете дека сте Ром (ако не сте). Како се чувстувате кога ја читавте книгата?

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game