Τα ρήματα
35 minutes ago
paramy8enia_18772
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
8 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Τα ρήματα είναι λέξεις που δείχνουν

  answer choices

  κάποιο αντικείμενο, πρόσωπο, κατάσταση

  ιδιότητες και χαρακτηριστικά

  ενέργεια

  τρόπο, τόπο, ποσό

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Μπορούν να κλιθούν σε

  answer choices

  5 χρόνους

  8 χρόνους

  10 χρόνους

  11 χρόνους

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Επίσης έχουν 3 εγκλίσεις , οι οποίες είναι:

  answer choices

  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

  ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ

  ΟΡΙΣΤΙΚΗ

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Απάντησε με κεφαλαία:

  Τα ρήματα μπορεί να βρίσκονται σε ενεργητική ή παθητική:

  answer
  ΦΩΝΗ
  alternatives
  ΦΟΝΗ
 • Question 5
  Ungraded
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ο αγαπημένος μου χρόνος είναι

  no correct answer

  ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

  ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

  ΑΟΡΙΣΤΟΣ

  ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ

  ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ- ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ο Αόριστος του ρήματος κρατώ είναι

  answer choices

  κρατούσα

  θα κρατήσω

  είχα κρατήσει

  κράτησα

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Η αναγνώριση του ρήματος έχω αποφύγει είναι:

  answer choices

  ρήμα, ενεργητικής φωνής , χρόνου αορίστου, προσώπου α, αριθμού ενικού του ρήματος αποφεύγω α' συζυγίας

  ρήμα, ενεργητικής φωνής , χρόνου παρακειμένου, προσώπου α, αριθμού ενικού του ρήματος αποφεύγω α' συζυγίας

  ρήμα, παθητικής φωνής , χρόνου παρακειμένου, προσώπου α, αριθμού ενικού του ρήματος φεύγω α' συζυγίας

  ρήμα, ενεργητικής φωνής , χρόνου παρατατικού, προσώπου α, αριθμού ενικού του ρήματος αποφεύγω α' συζυγίας

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Επίλεξε τους τύπους που είναι ρήματα

  answer choices

  τρέχοντας

  αγαπήθηκαν

  φροντίστηκε

  παρακάτω

  σταμάτησες

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game