QUIZ
อาหารจานเดียว ม.1
a year ago by
10 questions
Q.

อาหารจานเดียวเป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันมาก อาหารจานเดียว จึงเหมาะที่จะเป็นอาหารมื้อใด

answer choices

อาหารมื้อเช้า

อาหารมื้อว่าง

อาหารมื้อเย็น

อาหารมื้อกลางวัน

Q.

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการเลือกซื้ออาหารสด

answer choices

ควรซื้ออาหารตามฤดูกาล

ควรซื้ออาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ควรซื้อผลไม้ขั้วหรือก้านยังเขียว แข็ง ผลสม่ำเสมอ

ควรซื้อผักประเภทหัว เนื้อแน่น น้ำหนักมาก ผิวมีรอยหนอนกัด

Q.

ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดอาหารจานเดียว

answer choices

อาหารจานเดียวจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการ

อาหารจานเดียวจะต้องได้รับความนิยมในการบริโภค

การประกอบอาหารจานเดียวต้องสงวนคุณค่าทางโภชนาการ

ต้องจัดให้เหมาะสมกับการบริโภคของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย

Q.

ให้นักเรียนเรียงขั้นตอนการประกอบอาหารให้ถูกต้อง

1. ล้างภาชนะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

2. ใส่อาหารที่สุกช้ากว่า ก่อนปรุงรส

3. ล้างอาหารสด หั่น สับ ตามต้องการ

4. วางแผนการทําอาหาร

answer choices

4 3 2 1

4 2 3 1

4 1 2 3

3 2 4 1

Q.

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอาหารจานเดียว

answer choices

ให้สารอาหารครบตามความต้องการของร่างกายของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ลักษณะการทำงานและสภาวะของร่างกาย

รู้จักใช้ทรัพยากรการใช้อาหารทดแทนและการนำอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาดัดแปลงประกอบเป็นอาหารบริโภค

สร้างอุปนิสัยในการบริโภค บริโภคที่ง่าย โดยเฉพาะเด็กให้เลือกกินอาหารตามความชอบ

จัดเตรียมอาหารให้พอเหมาะกับการบริโภคของแต่ละบุคคลในครอบครัว

Q.

ข้อใดคืออาหารจานเดียว

answer choices

ส้มตำ ไก่ย่าง ข้าวเหนียว

ข้าวสวย ไข่เจียว ต้มจืด เงาะ

ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย บะหมี่

ข้าวสวย ผัดเปรี้ยวหวาน ต้มยำ

Q.

ข้าวสวย น้ำมันพืช กระปิ ไข่ไก่ กุ้งแห้ง หอมแดงซอย มะม่วงดิบ แตงกวา ผักชีจีน กุ้งหวาน มะนาว หมายถึงเครื่องปุงอาหารจานเดียวในข้อใด

answer choices

ข้าวคลุกกะปิ

ข้าวมันไก่

หมี่กะทิ

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากุ้ง

Q.

อาหารจานเดียวหมายถึงข้อใด

answer choices

ในการจัดสำรับมีเพียงอาหารชนิดเดียว

อาหารปรุงสำเร็จ 1 จานมีปริมาณได้เพียงพอที่จะรับประทานได้อิ่ม 1 มื้อโดยไม่ต้องรับประทานอาหารอื่นร่วมด้วย

อาหารปรุงสำเร็จ 1 จานรับประทานร่วมกับอาหารชนิดอื่นเพื่อให้ได้คุณค่าอาหารครบทั้ง 5 หมุ่

อาหารใน 1 จานมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานรวมทั้งผลไม้มีคุณค่าอาหารครบ 5 หมู่มีสารอาหารครบทั้ง 6 ชนิด

Q.

ข้อใดคือหลักการประกอบอาหารจานเดียว

answer choices

มีประโยชน์มีคุณค่าครบ 5 หมู่เหมาะกับเพศและวัยผู้รับประทาน

ประหยัดในการประกอบอาหารต้องเลือกอาหารตามฤดูกาล

ปลอดภัยควรเลือกเครื่องปรุงที่สดใหม่นอกจากนี้ยังน่ารับประทานจัดตกแต่งจานอาาหรให้น่ารับประทาน

ถูกทุกข้อ

Q.

แห้วต้ม หัวกะทิ แป้งมัน น้ำตาลทราย เกลือป่น น้ำ สีผสมอาหาร (หรือจากธรรมชาติ) หมายถึงขนมในข้อใด

answer choices

กล้วยบวชชี

แกงบวชฟักทอง

ทับทิมกรอบ

รอดช่องกะทิ

Quizzes you may like
20 Qs
مراجعة نهاية الفصل الأول لمادة الرياضيات الصف الأول
3.3k plays
12 Qs
Special Right Triangles A
3.0k plays
10 Qs
مصادر الطاقة
2.4k plays
12 Qs
الأمن والأمان
2.4k plays
14 Qs
Distributive Property & Like Terms I
3.4k plays
12 Qs
Dividing Decimals by Whole Numbers
11.2k plays
10 Qs
Solve Systems of Equations
1.2k plays
10 Qs
ما هي الحيوانات
2.1k plays
Why show ads?
Report Ad