Geography

Image

Rolnictwo i przemysł w Polsce - sprawdzian

327
plays

26 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Najlepsze warunki do rozwoju rolnictwa występują na obszarach

  Niz. Śląskiej, Wyż. Lubelskiej, Polesia

  Podkarpacia, Kot. Sandomierskiej, Wyż. Śląskiej

  Niz. Mazowieckiej, Żuław Wiślanych, Kujaw

  na północ od Krakowa, Niz. Śląskiej

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  W Polsce dominują gospodarstwa o powierzchni

  mniejszej niż 5ha

  większej niż 5ha

  większej niż 10 ha

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Polska w porównaniu z krajami UE ma

  mniejszy odsetek zatrudnionych w rolnictwie

  większy odsetek zatrudnionych w rolnictwie

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes