الفعل الصحيح
a day ago
sm_fakhrullah
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tentukan jenis (فعل) berikut :

  answer choices

  صحيح

  معتل

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tentukan di mana (فعل سالم)

  answer choices

  طار

  ضرب

  شدّ

  كتب

  أخذ

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah jenis (فعل) Ddi atas

  answer choices

  مهموز

  مضعف

  سالم

  معتل

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tentukan jenis (فعل) yang awak dengar

  answer choices

  فعل صحيح

  فعل معتل

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tandakan فعل معتل

  answer choices

  نزل

  كان

  رمى

  طوى

  سأل

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Di bawah ini adalah (فعل معتل) kecuali

  answer choices

  سأل

  سال

  TIADA JAWAPAN

  SEMUA JAWAPAN DI ATAS

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih jawapan yang betul

  answer choices

  Huruf Hamzah BUKAN huruf illah (حرف العلة)

  Huruf Hamzah ADALAH huruf illah (حرف العلة)

  feel (جاء) adalah (فعل مهموز)

  TIADA JAWAPAN

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih kenyataan yang BENAR mengenai feel berikut

  answer choices

  Tiada huruf illah (حرف العلة)

  فعل مهموز

  فعل صحيح

  SEMUA KENYATAAN DI ATAS

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih jenis (فعل صحيح) di bawah

  answer choices

  لفيف

  ناقص

  مهموز

  TIADA JAWAPAN

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Huruf Hamzah adalah salah satu huruf illah (حرف العلة)

  answer choices

  BETUL

  SALAH

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tandakan pembahagian (فعل صحيح)

  answer choices

  مثال

  مضعف

  سالم

  مهموز

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  feel (نام) adalah jenis feel

  answer choices

  صحيح

  معتل

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang anda faham mengenai feel tersebut

  answer choices

  Terdapat Hamzah di awal kalimah

  Terdapat Hamzah di pertengahan kalimah

  Terdapat Hamzah di akhir kalimah

  Semua jawapan di atas

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Di antara berikut adalah BUKAN (فعل صحيح)

  answer choices

  دلّ

  شرب

  سأل

  Tiada jawapan

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kenyataan berikut adalah benar mengenai (الفعل المضعف) kecuali

  answer choices

  Salah satu jenis (فعل صحيح)

  Huruf kedua dan ketiga adalah sama

  Tiada huruf illah (حرف العلة)

  Tiada jawapan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game