History

sử 12 bài 21

388
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Trong giai đoạn 1954-1975 Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

  A. có vai trò cơ bản nhất.

  B. có vai trò quan trọng nhất.

  C. có vai trò quyết định nhất.

  D. có vai trò quyết định trực tiếp.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) ở miền Nam Việt Nam?

  <$> Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

  <$> Làm lung lay ý chí xâm lược Mĩ

  <$> Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ.

  <$> Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Vì sao phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) ở Bến Tre diễn ra quyết liệt hơn các địa phương khác?

  <$> Nhân dân Bến Tre vốn có truyền thống yêu nước.


  <$> Lực lượng địch ở Bến Tre yếu hơn các địa phương khác.

  <$> Cơ sở Đảng ở Bến Tre hoạt động có hiệu quả, kịp thời phát động quần chúng nổi dậy.

  <$> Chính sách tố cộng, diệt cộng của Mĩ - Diệm ở Bến Tre diễn ra ác liệt hơn các địa phương khác.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes