Business

11th

grade

Image

Klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan

1.1K
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  5 minutes
  1 pt

  Antara yang berikut, manakah belanja operasi?

  I Gaji

  II Insurans

  III Faedah atas pinjaman

  IV Rugi atas kebakaran

  I dan II

  I dan III

  II dan III

  III dan IV

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  5 minutes
  1 pt

  Cek dibayar kepada akaun belum bayar dan menerima diskaun


  Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas aset, liabiliti dan ekuiti pemilik?

  Aset Bertambah, Liabiliti Bertambah, Ekuiti Pemilik Tiada kesan

  Aset Berkurang, Liabiliti Berkurang, Ekuiti Pemilik Bertambah

  Aset Bertambah, Liabiliti Berkurang, Ekuiti Pemilik Tiada kesan

  Aset Berkurang, Liabiliti Bertambah, Ekuiti Pemilik Bertambah

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  5 minutes
  1 pt

  Pasangan yang manakah benar?

  Aset Semasa Inventori

  Aset Bukan Semasa Simpanan Tetap

  Aset Semasa Akaun Belum Terima

  Aset Bukan Semasa Akaun Belum Bayar

  Aset Semasa Akaun Belum Bayar

  Aset Bukan Semasa Alatan Pejabat

  Aset Semasa Tunai

  Aset Bukan Semasa Premis

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?