Business

11th

Image

Klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan

1.1K

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt

  Antara yang berikut, manakah belanja operasi?

  I Gaji

  II Insurans

  III Faedah atas pinjaman

  IV Rugi atas kebakaran

  I dan II

  I dan III

  II dan III

  III dan IV

 • 2. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt

  Cek dibayar kepada akaun belum bayar dan menerima diskaun


  Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas aset, liabiliti dan ekuiti pemilik?

  Aset Bertambah, Liabiliti Bertambah, Ekuiti Pemilik Tiada kesan

  Aset Berkurang, Liabiliti Berkurang, Ekuiti Pemilik Bertambah

  Aset Bertambah, Liabiliti Berkurang, Ekuiti Pemilik Tiada kesan

  Aset Berkurang, Liabiliti Bertambah, Ekuiti Pemilik Bertambah

 • 3. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt

  Pasangan yang manakah benar?

  Aset Semasa Inventori

  Aset Bukan Semasa Simpanan Tetap

  Aset Semasa Akaun Belum Terima

  Aset Bukan Semasa Akaun Belum Bayar

  Aset Semasa Akaun Belum Bayar

  Aset Bukan Semasa Alatan Pejabat

  Aset Semasa Tunai

  Aset Bukan Semasa Premis

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags