Fun

1st -

4thgrade

Image

showbiz

48
plays

23 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  câu nói sau thuộc MV nào của chị Hương Giang ( ADODDA ): Phản bội lần đầu là lỗi của anh, nhưng để anh phản bội thêm lần này nữa, thì là lỗi của tôi rồi.

  anh đang ở đâu đấy anh

  tặng anh cho cô ấy

  em đã thấy anh cùng người ấy

  anh ta bỏ em rồi

 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  điền vào chỗ trống: nếu có ước muốn,............. Nếu có nhắm mắt anh mong ngừng đập để một lần nhìn thấy em

 • Fill in the Blank
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  tên thật của Đông Nhi

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?