Yabancı Dil Türkçe A2 Ünite 12
4 days ago
etca_center
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A: Sence en ilginç ..................... hangisi?

  B: Bence dört saniyelik süren boks maçı.


  Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  answer choices

  mucit

  zafer

  rekor

  icat

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Elektriği kimin ..................... biliyor musun?”


  Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  answer choices

  bulduğu

  bulduğunu

  bulduğuna

  bulacağını

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Uygarlık” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  Münasip

  Bilim

  Medeniyet

  Teknoloji

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  insanlık / uygarlık / ve / gelişmiştir / yeni / buluşlarla


  Yukarıdaki kelimelerden kurallı ve anlamlı bir cümle kurunuz.

  answer choices

  İnsanlık ve uygarlık yeni buluşlarla gelişmiştir.

  Uygarlık yeni ve insanlık buluşlarla gelişmiştir.

  İnsanlık uygarlık ve yeni buluşlarla gelişmiştir.

  Yeni buluşlarla ve insanlık uygarlık gelişmiştir.

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı yanlıştır?

  answer choices

  keşif: Var olan ama bilinmeyen bir yerin bulunması, keşfedilmesi.

  icat: Hiç olmayan bir şeyi, var olan diğer şeylerden istifade ederek ortaya çıkarmak.

  kâşif: Keşfeden, bulan.

  mucit: Olan bir şeyi ilk bulan.

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Her yeni buluş insanlığa bir ..................... getirmiştir.”


  Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  answer choices

  zorluk

  yokluk

  kolaylık

  kötülük

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  1. Kablosuz küçük telefona telefonu ..................... denir.

  2. Kaşif, yeni bir şey kişiye ..................... denir.

  3. Evdeki temizlik işlerini, tamamen ..................... yapacakmış.

  4. Teknoloji haberlerini en iyi sunan iletişim aracı .....................

  5. Bence bilgisayar bu yüzyılın en önemli .....................


  Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

  answer choices

  cep / icat eden / robotlar / internettir / buluşudur

  cep / keşfeden / robotlar / internettir / buluşudur

  cep / keşfeden / insanlar / internettir / buluşudur

  cep / keşfeden / robotlar / radyodur / buluşudur

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Dünyada çok enteresan rekorlar var.”


  Altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

  answer choices

  eski

  zor

  harika

  ilginç

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bilim adamları yeni bir yıldız .....................

  Bilim adamlar yeni bir bilgisayar .....................


  Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

  answer choices

  keşfetti / icat etti

  yaptı / keşfetti

  buldu / icat etti

  keşfetti / buldu

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Mucit” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  Olağanüstü yeteneği ve icat etme gücü olmayan kimse

  Mesleğinde çok başarılı olan kişi

  Yeni bir buluş yapan, icat yapan kişi

  Tanınmış şöhretli

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçmişte yapılan bir işin bugün de devam ettiği anlamı vardır?
  answer choices
  Derslerde çok fazla konuşuyormuş.
  Yarın ders çalışacağım.
  Dün arkadaşımı kafede yakaladım.
  Bu park okulumuz için ayrıldı.
 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q. Aşağıdakilerin hangisinde geçmiş zamanda her zaman yapılan bir iş anlatılmaktadır?
  answer choices
  Oynarmış.
  Oynayacakmış.
  Oynadıydı.
  Oynamıştı.
 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “O her zaman spor yapar.”


  Yukarıdaki cümlenin geniş zamanın rivayeti şekli hangisidir?

  answer choices

  O her zaman spor yapıyormuş.

  O her zaman spor yapacakmış.

  O her zaman spor yaparmış.

  O her zaman spor yapmış.

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A: Beyza, elektrikler gittiği zaman ne yapıyormuş?

  B: ........................................

  answer choices

  Televizyon seyrediyordu.

  Televizyon seyrediyormuş.

  Televizyon seyretmişti.

  Televizyon seyredecekti.

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki fiillerden hangisi “rivayet birleşik zamanlı bir fiil” değildir?

  answer choices

  Gelmiş

  Yürüyecekmiş

  Konuşurmuş

  Yaparmışsınız

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerin hangisinde başkasından öğrenilen ve eskiden beri var olan şu anda da devam eden bir alışkanlık anlatılmaktadır?

  answer choices

  Selim de sabahları erken kalkmayı sevmiyormuş.

  Çalıştıkça bu konuları daha iyi anlamış.

  Her sözümden değişik anlamlar çıkarıyordu.

  Bilmediği şeyleri hemen bilen birine sorardı.

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A: Öğretmen ona niçin kızmış?

  B: Derste konuşuyormuş ve .....................


  Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

  answer choices

  gülerdi

  güldüydüm

  gülermiş

  gülüyormuş

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde planlanan ama yapılamayan bir iş anlatılmaktadır?

  answer choices

  Kafesteki hayvan daha önce kaçmış.

  Yarın memleketine gidecekmiş ama…

  O adamı eskiden beri tanırmış.

  Fabrikaya yeni işçiler alınmış.

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki fiillerden hangisinin zamanı farklıdır?

  answer choices

  Çalışıyormuş.

  Pişiriyormuş.

  Okurmuş.

  Görüyormuş.

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  “Bugün alışveriş yapacak.”


  Yukarıdaki cümlenin gelecek zamanın rivayeti şekli hangisidir?

  answer choices

  Bugün alışveriş yapacaktı.

  Bugün alışveriş yapıyordu.

  Bugün alışveriş yapmıştı.

  Bugün alışveriş yapacakmış.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game