Business

1st -

Professional Development

Image

Quizizz Bab 7 Perniagaan Tingkatan 5

518

25 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah itu rancangan perniagaan?

  Dokumen bertulis berkaitan perancangan operasi perniagaan

  Dokumen bertulis yang menerangkan kedudukan tapak projek perniagaan

  Dokumen bertulis yang menerangkan latar belakang perniagaan secara terperinci

  Dokumen bertulis yang menerangkan maklumat projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Manakah yang bukan tujuan rancangan perniagaan?

  Memohon pinjaman

  Merancang pelaksanaan perniagaan

  Memudahkan perancangan operasi perniagaan

  Memberi keyakinan kepada bank untuk membiayai kos perlaksanaan perniagaan

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah maklumat yang tidak terkandung dalam latar belakang perniagaan?

  Bentuk perniagaan

  Sumber pembiayaan

  Pengalaman pemilik

  Kegiatan utama perniagaan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags