ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Β'ΤΑΞΗΣ
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Να συμπληρώσετε στο τέλος των λέξεων το –ι ή το –η:

  καράβ_

  answer choices

  ι

  η

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Να συμπληρώσετε στο τέλος των λέξεων το –ι ή το –η:

  παλάτ_

  answer choices

  η

  ι

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Να συμπληρώσετε στο τέλος των λέξεων το –ι ή το –η:

  Ειρήν_

  answer choices

  η

  ι

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Να συμπληρώσετε στο τέλος των λέξεων το –ι ή το –η:

  γαλήν_

  answer choices

  η

  ι

 • Question 5
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Διάλεξε τις λεξούλες που ταιριάζουν με τη λέξη ''τρένο''.

  answer choices

  βαγόνι

  άγκυρα

  γέφυρα

  καπετάνιος

 • Question 6
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Διάλεξε τις λεξούλες που ταιριάζουν με τη λέξη ''αεροπλάνο ''

  answer choices

  ράγες

  φουγάρο

  αεροσυνοδός

  , άγκυρα

 • Question 7
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Διάλεξε τις λεξούλες που ταιριάζουν με τη λέξη ''καράβι''.

  answer choices

  καπετάνιος

  πιλοτήριο

  αεροδρόμιο

  βαγόνι

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Βρες τη λέξη που έχουν την ίδια σημασία.

  ''μαγαζί''

  answer choices

  κατάστημα

  λουλούδια

  οδός

  επιγραφή

 • Question 9
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Βρες τη λέξη που έχουν την ίδια σημασία.

  ''άνθη''

  answer choices

  επιγραφή

  κατάστημα

  λουλούδια

  οδός

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Βρες τη λέξη που έχουν την ίδια σημασία.

  ''πινακίδα''

  answer choices

  επιγραφή

  οδός

  λουλούδια

  κατάστημα

 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Βρες τη λέξη που έχουν την ίδια σημασία.

  ''δρόμος''

  answer choices

  λουλούδια

  κατάστημα

  επιγραφή

  οδός

 • Question 12
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Να συμπληρώσεις στις παρακάτω λέξεις τα δίψηφα φωνήεντα που λείπουν: Αύγ……στος

  answer choices

  ου

  οι

  ει

  αι

 • Question 13
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Να συμπληρώσεις στις παρακάτω λέξεις τα δίψηφα φωνήεντα που λείπουν: γ…..τονας

  answer choices

  ου

  ει

  αι

  οι

 • Question 14
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Να συμπληρώσεις στις παρακάτω λέξεις τα δίψηφα φωνήεντα που λείπουν: άν…..ξη

  answer choices

  ει

  ου

  οι

  αι

 • Question 15
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Να συμπληρώσεις στις παρακάτω λέξεις τα δίψηφα φωνήεντα που λείπουν: π……δί

  answer choices

  αι

  ει

  ου

  οι

 • Question 16
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Να συμπληρώσεις στις παρακάτω λέξεις τα δίψηφα σύμφωνα που λείπουν: ……ουλάπα

  answer choices

  γγ

  ντ

  μπ

  γκ

 • Question 17
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Να συμπληρώσεις στις παρακάτω λέξεις τα δίψηφα σύμφωνα που λείπουν: ά…..ελος

  answer choices

  γκ

  γγ

  τσ

  ντ

 • Question 18
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Να συμπληρώσεις στις παρακάτω λέξεις τα δίψηφα σύμφωνα που λείπουν: τρα…..άλα

  answer choices

  μπ

  ντ

  τσ

  γκ

 • Question 19
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Να συμπληρώσεις τα κενά της παρακάτω πρότασης με τις αρνητικές λέξεις που υπάρχουν:

  ''……..το ξανακάνεις αυτό''

  answer choices

  μην

  δεν

  όχι

  ούτε

 • Question 20
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Να συμπληρώσεις τα κενά της παρακάτω πρότασης με τις αρνητικές λέξεις που υπάρχουν:

  ''γιατί ……… είναι σωστό''

  answer choices

  δεν

  ούτε

  μην

  όχι

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game